Wie zijn wij?

Laurens Coenen & Thamar Coenen-Spronken zijn naast een echtpaar,
en trotse ouders van Amy, ook collega’s bij Vitaliteitspraktijk VitalCare.
Een gezondheidsorganisatie die zij zelf hebben opgebouwd
om hun eigen, persoonlijke visie in praktijk te kunnen brengen.
Voorheen functioneerden zij onder de naam CosproCare.

Thamar Coenen-Spronken is gediplomeerd Bowentherapeut & Gezondheidstherapeut. Zij werkt meestal in de eigen praktijk en legt huisbezoeken af. Haar specialisme zijn Bowen therapie en HRV Lifestyle Analyses. Metingen van diverse lichaamsfuncties die de basis vormen voor het behandelproject en daarmee van groot belang voor het uiteindelijke herstel van de cliënt.

Laurens Coenen is Bowentherapeut & Registertherapeut. Hij is vaak op pad naar bedrijven en instellingen waar hij de bijzondere combinatie van Bowen therapie en lifestyle advies toepast, gericht op medewerkers die jarenlang op een vaste werkplek zitten of staan.
Deze Bowen therapie op de werkplek is vooral gericht op ontspanning van het gehele lichaam en wordt gecombineerd met persoonlijk advies over de werkhouding en inrichting van de werkplek.

RBCZ staat voor Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, garandeert onafhankelijk tuchtrecht en is een betrouwbaar intermediair tussen de registertherapeuten en de zorgverzekeraars.

Vooral de titel Registertherapeut is bijzonder, het gaat om geregistreerde en gecertificeerde beroepsbeoefenaren op hbo-niveau van de complementaire en alternatieve geneeswijzen aangesloten bij RBCZ.

VitalCare is lid van de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (N.V.S.T.). Inzake Klacht- en tuchtrecht vallen wij onder de bepalingen van onze beroepsvereniging N.V.S.T. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u naar www.nvst.nl.

AGB-code van de praktijk:  90-07035
KvK nr. : 14094542

Laurens Coenen AGB-code:  90034880
  NVST-licentienummer:  L3147
  TouchPro Practitioner licentie: 066623
 

Aangesloten bij Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

     
Thamar Coenen-Spronken AGB-code:  90028153
  NVST-licentienummer: L1296
 

Aangesloten bij Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)