VitalCare Personal

VitalCare Personal is gericht op particulieren. Meestal in onze praktijk in Spaubeek, in bijzondere gevallen bij mensen thuis. De aanpak is gebaseerd op Bowen therapie in combinatie met HRV Lifestyle Analyses, coaching, voeding- en bewegingsadvies.

HRV Lifestyle Analyses is een wetenschappelijke manier om het autonome zenuwstelsel, één van de belangrijkste regelsystemen van ons lichaam, in kaart te brengen. Dit onderzoek vormt de basis voor het behandelproject en is daarmee van groot belang voor het uiteindelijke herstel van de cliënt.

Het doel van de HRV Lifestyle Analyse is het in kaart brengen van de verhouding tussen activiteiten (stress) en herstel in het leven van alle dag, om zo serieuze overbelasting en uitputting te kunnen voorkomen. Door een vergelijk te maken tussen werktijd, vrije tijd en slaap kan een goed beeld verkregen worden van de balans tussen stress en herstel. Ook wordt zo inzicht verschaft in welke activiteiten een negatieve invloed op het herstel hebben waardoor er gericht gestuurd kan worden op gedrag en lifestyle.
 
Dit levert de volgende voordelen op:

  • Ondersteuning bij het omgaan met stress op het werk en persoonlijke welzijn
  • Onderbouwing om beslissingen rondom gedrag en levensstijl te nemen
  • Nuttige informatie voor een eventueel medisch vervolgtraject.

Tijdens het eerste consult worden de klachten en verwachtingen besproken en worden het intakeformulier (dat vooraf is toegestuurd) besproken.
In veel gevallen wordt dit afgerond met een HRV Lifestyle Analyse om naast het gevoel ook wetenschappelijk meetbare waardes te verkrijgen.
Hieruit volgt dan een behandelplan.
Het eerste consult met onderzoek duurt 1,5 uur, de vervolgconsulten ongeveer 1 uur.

Naast deze wetenschappelijke achtergrond is VitalCare Personal vooral ook een prettige manier om spanningen en ongemakken aan te pakken. De meeste mensen ervaren de behandelingen als zeer ontspannend.

Vaak is een reeks van drie tot vijf behandelingen voldoende om je weer in balans te voelen, maar veel cliënten laten zich regelmatig behandelen om het prettige gevoel en de positieve houding zo goed mogelijk vast te houden.

Lees meer over HRV Lifestyle Analyses.