PRIVACY STATEMENT

Wij van VitalCare vinden bescherming van uw privacy net zo belangrijk als u.

We doen er alles aan om uw gegevens te beschermen. Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. Niemand anders heeft toegang tot en inzage in deze gegevens. Als behandelend therapeut hebben wij immers een beroepsgeheim.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat dat wij als behandelend therapeut een dossier aanleggen. Dit zijn wij ook wettelijk verplicht. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan de wettelijke termijn.

In het dossier staan gegevens ten behoeve van de zorgnota. De gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u de nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, datum behandeling, omschrijving van de behandeling en kosten van de behandeling.

Daarnaast gegevens vanuit het door u ingevulde anamneseformulier aangevuld met verslagen van de behandeling(en).

Uw telefoonnummer en emailadres om met u te kunnen communiceren.

Incidenteel kunnen uw gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming voor de volgende doelen worden gebruikt:

  • Verwijzing naar andere behandelaar
  • In het geval van waarneming bij afwezigheid eigen therapeut
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intervisie bijeenkomsten met collega’s.

Periodiek vragen we klanten of ze hun ervaringen met onze dienstverlening willen delen op onze website.

U kunt met ons bellen, mailen, facebooken en via whatsapp berichten versturen.

Als cliënt kunt u te allen tijde uw persoonsgegevens inzien, wijzigen, aanvullen, beperken, laten overdragen aan u of laten verwijderen uit ons systeem.

Google Analytics
Op deze site worden Google Analytics-cookies gebruikt. Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, De IP adressen worden afgeschermd, het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd; In de instellingen is 'gegevens delen' uitgezet; En er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Vitaliteitspraktijk VitalCare